วัดพุทธธัมมธโร (สาขาของวัดอโศการาม)
WAT BUDDHADHAMMADHARO

(Buddhist Meditation Center)
1217 Babel Lane
Concord, California 94518 USA.
Tel: 925-825-1645
picconcord@gmail.com

   

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.