เทศนาชุดทศชาติชาดก
Article Index
เทศนาชุดทศชาติชาดก
English version
All Pages
AddThis Social Bookmark Button

(English) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังการแสดงธรรมเทศนาวันอาทิตย์พิเศษชุดทศชาติชาดก ว่าด้วยเรื่องสิบมหาชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำบำเพ็ญเพียรอุปบารมี เป็นที่มาของบารมีสิบทัศ ก่อนจะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในชาติท่านตรัสรู้โดยท่านอาจารย์เริ่มชัย ชินวังโส การแสดงธรรมเทศนาชุดนี้ จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ เป็นเวลาสิบอาทิตย์ติดต่อกัน โดยจะเริ่มครั้งแรกวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคมนี้ ลำดับการแสดงธรรมเทศนาเป็นดังรายละเอียดด้านล่าง

argaiv1049

เทศนาเรื่อง วันที่
พระเตมีย์ ทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
พระมหาชนก ทรงบำเพ็ญวิริยะบารมี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
พระสุวรรณสาม ทรงบำเพ็ญเมตตาบารมี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
พระเนมิราช ทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี  ๒ กันยายน ๒๕๕๕
พระมโหสถ ทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี  ๙ กันยายน ๒๕๕๕
พระภูริทัต ทรงบำเพ็ญศีลบารมี  ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕
พระจันทกุมาร ทรงบำเพ็ญขันติบารมี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕
พระนารทพรหม ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
พระวิธูรบัณฑิต ทรงบำเพ็ญสัจจะบารมี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
พระเวสสันดร ทรงบำเพ็ญทานบารมี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

 

 

 

 

 

 

 

  

Comments  

 
+1 #1 Piya 2012-09-03 09:01
Anumotanakrub
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

My title