ข่าวสาร
AddThis Social Bookmark Button
Display # 
# Article Title Hits
1 ๒๕ สิงหาคมนี้ วันพระ| August 25th is Buddhist Observance Day 1999
2 ๑ กันยายนนี้ วันพระ| September 1st is Buddhist Observance Day 1862
3 ๑๐ สิงหาคมนี้ วันพระ| August 10th is Buddhist Observance Day 1825
4 เทศนาชุดทศชาติชาดก 3159
5 ๒ สิงหาคมนี้ วันพระและวันอาสาฬหบูชา| August 2nd is Asalaha Puja Day 1064
6 งานวันเข้าพรรษา 1378
7 English Evening Service on Every Friday 1433
8 ๑๑ กรกฎาคมนี้ วันพระ| July 11th is Buddhist Observance Day 1193
9 ร่วมเดินทางแสวงบุญสังเวชนียสถานอินเดีย-เนปาล| Pilgrimage to Buddhist Holy Sites in India-Nepal 3284
10 3 กรกฎาคมนี้ วันพระ| July 3rd is Buddhist Observance Day 1092
11 27 มิถุนายนนี้ วันพระ| June 27th is Buddhist Observance Day 1152
12 ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ งานครบรอบการก่อตั้งวัดพุทธธัมมธโร| July 1st, 2012 Monastery's Foundation Day 3680
13 19 มิถุนายนนี้ วันพระ| June 19th is Buddhist Observance Day 979
14 12 มิถุนายนนี้ วันอัฏฐมีบูชา| June 12th is Buddha's Cremation Commemorative Day 1712
15 28 พฤษภาคมนี้ วันพระ| May 28th is Buddhist Observance Day 928

Page 1 of 5

My title