ข่าวสาร
AddThis Social Bookmark Button
Display # 
# Article Title Hits
1 ๒๕ สิงหาคมนี้ วันพระ| August 25th is Buddhist Observance Day 1587
2 ๑ กันยายนนี้ วันพระ| September 1st is Buddhist Observance Day 1438
3 ๑๐ สิงหาคมนี้ วันพระ| August 10th is Buddhist Observance Day 1414
4 เทศนาชุดทศชาติชาดก 2750
5 ๒ สิงหาคมนี้ วันพระและวันอาสาฬหบูชา| August 2nd is Asalaha Puja Day 915
6 งานวันเข้าพรรษา 1244
7 English Evening Service on Every Friday 1291
8 ๑๑ กรกฎาคมนี้ วันพระ| July 11th is Buddhist Observance Day 1055
9 ร่วมเดินทางแสวงบุญสังเวชนียสถานอินเดีย-เนปาล| Pilgrimage to Buddhist Holy Sites in India-Nepal 2934
10 3 กรกฎาคมนี้ วันพระ| July 3rd is Buddhist Observance Day 980
11 27 มิถุนายนนี้ วันพระ| June 27th is Buddhist Observance Day 993
12 ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ งานครบรอบการก่อตั้งวัดพุทธธัมมธโร| July 1st, 2012 Monastery's Foundation Day 3236
13 19 มิถุนายนนี้ วันพระ| June 19th is Buddhist Observance Day 874
14 12 มิถุนายนนี้ วันอัฏฐมีบูชา| June 12th is Buddha's Cremation Commemorative Day 1390
15 28 พฤษภาคมนี้ วันพระ| May 28th is Buddhist Observance Day 814

Page 1 of 5

My title