ข่าวสาร
AddThis Social Bookmark Button
Display # 
# Article Title Hits
1 ๒๕ สิงหาคมนี้ วันพระ| August 25th is Buddhist Observance Day 2057
2 ๑ กันยายนนี้ วันพระ| September 1st is Buddhist Observance Day 1920
3 ๑๐ สิงหาคมนี้ วันพระ| August 10th is Buddhist Observance Day 1883
4 เทศนาชุดทศชาติชาดก 3236
5 ๒ สิงหาคมนี้ วันพระและวันอาสาฬหบูชา| August 2nd is Asalaha Puja Day 1088
6 งานวันเข้าพรรษา 1398
7 English Evening Service on Every Friday 1455
8 ๑๑ กรกฎาคมนี้ วันพระ| July 11th is Buddhist Observance Day 1228
9 ร่วมเดินทางแสวงบุญสังเวชนียสถานอินเดีย-เนปาล| Pilgrimage to Buddhist Holy Sites in India-Nepal 3348
10 3 กรกฎาคมนี้ วันพระ| July 3rd is Buddhist Observance Day 1112
11 27 มิถุนายนนี้ วันพระ| June 27th is Buddhist Observance Day 1180
12 ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ งานครบรอบการก่อตั้งวัดพุทธธัมมธโร| July 1st, 2012 Monastery's Foundation Day 3806
13 19 มิถุนายนนี้ วันพระ| June 19th is Buddhist Observance Day 1003
14 12 มิถุนายนนี้ วันอัฏฐมีบูชา| June 12th is Buddha's Cremation Commemorative Day 1780
15 28 พฤษภาคมนี้ วันพระ| May 28th is Buddhist Observance Day 952

Page 1 of 5

My title